Duurzaam Drukwerk

papier wordt geheel hergebruikt

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben duidelijke doelen gesteld: het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen willen graag duurzaam inkopen. SenterNovem ondersteunt overheden om deze doelstelling te bereiken, onder andere door duurzaamheidcriteria te ontwikkelen voor alle producten, diensten en werken die overheden inkopen. De bevindingen van SenterNovem kunnen dus ook voor niet overheidsbedrijven als uitgangspunt genomen worden, vandaar dat bedrijven zich aansluiten bij deze zogenaamde duurzaamheidscriteria, zodat ze raamwerk hebben waardoor ze duurzaam in kunnen kopen.

In de duurzaamheidsverkenning is onderzocht in hoeverre het zinvol is ook voor digitaal printwerk duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. De beschikbare printers en printtechnieken verschillen op dit moment echter te weinig van elkaar om een duidelijk onderscheid op het gebied van duurzaamheid te kunnen maken. Hierom is besloten digitaal printwerk niet mee te nemen in de afbakening van deze productgroep. In onze optiek is dat een foute bevinding, maar dat komt nog ter sprake.

De criteria voor de productgroep Drukwerk zijn zorgvuldig, met raadpleging van verschillende belanghebbenden, samengesteld. Drukkerij Morgenstond heeft actief haar productieprocessen afgestemd op de vastgelegde criteria zodat wij voldoen aan de gestelde duurzaamheidscriteria. Zo zijn wij FSC ® gecertificeerd en werken conform de door de Overheid (SenterNovem) geformuleerde Criteria voor duurzaam inkopen van drukwerk. Dit is het resultaat van het doen van nieuwe investeringen in milieuvriendelijke machines, maar ook door het gebruiken van andere grondstoffen en/of levanciers.

Aanpassingen in het productieproces

 • Chemieloze aluminium CTP Offsetplaten voor proces zonder water
 • Voorkeur voor inkoop van FSC ® Gecertificeerd papier
 • 100% Groene Stroom
 • Bio-inkten
 • IPA alcohol-arm drukken
 • Scheiden en recyclen van papier in 4 subsoorten qua inktvervuiling (schoon /wit-streep /bont /karton)
 • Scheiden en recyclen van al het binnenkomend plastic verpakkingsmateriaal
 • Wij verpakken ons drukwerk in milieuvriendelijke papieren of karton verpakkingen
 • Minimaal transport
 • Onnodige verlichting of machines uit
 • Oude pallets worden verwerkt tot steigerhout-meubels of retour gegeven naar de papiergroothandel
 • Verzenden van directmail in afbreekbare Bio-Folie
 • Printen met milieuvriendelijke en niet giftige toners
Downloads met informatie over onze duurzame printer

Onze duurzaamheidsfolder

Deze folder beschrijft de stappen die wij in de loop van de jaren hebben gezet naar het realiseren van duurzaam drukwerk en printwerk. Onze printers werken met toners die voor een belangrijk deel uit biomassa bestaan!

jobbe icon

Drukkerij Jobbe

Zichtenburglaan 13 • 2544 EA Den Haag
Telefoon: 0174 510 333
en (070) 366 15 48